Na aký pohon by mali jazdiť autá?

04.11.2009 17:55

EÚ sa preto snaží presadzovať aj ďalšie alternatívy. Prioritou sú autá na biopalivá, vodíkový či elektrický pohon. Aj vďaka poslancom Európskeho parlamentu by do roku 2020 malo byť na európskych cestách až 10 percent takýchto vozidiel.

Automobily na alternatívny pohon nie sú ideálnym riešením. Každý z nich má svoje výhody aj nevýhody.

Biopalivá
Biopalivá možno vyrábať priamo v Európe. Členské štáty by tak znížili svoju závislosť na dovoze ropy zo zahraničia. Pri spaľovaní bionafty a bioetanolu sa zároveň do ovzdušia vypúšťa menej skleníkových plynov ako v prípade benzínu a nafty. "Druhá generácia" ako riešenie?
Automobily v EÚ
 

  • V EÚ je registrovaných 220 miliónov automobilov
  • Emisie z áut sa na celkových emisiách CO2 podieľajú vo výške 12%
  • Počet zaregistrovaných automobilov v rokoch 1990 až 2004 vzrástol o 40 %
  • V rovnakom období sa zvýšilo množstvo emisií CO2 o tretinu


Pestovanie plodín pre biopalivá však môže viesť k nedostatku potravín. Na poliach totiž bude rásť namiesto pšenice repka olejná. Snaha o zisk novej pôdy zas môže nabádať k vyrubovaniu lesov. Poslanci preto požadujú, aby podpora biopalív brala do úvahy ich negatívne dopady na životné prostredie, či ceny potravín. To by sa mohlo dosiahnuť pestovaním "druhej generácie" biopalív vyrábaných z nepoľnohospodárskych a odpadových surovín.

Vodíkový pohon
Automobily na vodíkový pohon dokonca nevypúšťajú žiadne skleníkové plyny. Tie sa však do atmosféry môžu dostať pri výrobe vodíka. Poslanci preto navrhujú, aby výroba vodíka bola čo najviac ekologická. Dôležité je tiež vybudovať rozsiahlu sieť čerpacích staníc s vodíkom, ktorá je v Európe zatiaľ v plienkach.

Prísnejšie emisné limity
Emisie musia znižovať aj bežné automobily. Podľa legislatívy, ktorú Parlament schválil v decembri 2008, musia nové autá do roku 2012 vypúšťať do ovzdušia 120g CO2/km, čo je oproti súčasnosti pokles o 40g CO2/km. Dosiahnuť sa to dá výrobou účinnejších motorov, zlepšením kvality pneumatík, či zefektívnením klimatizácie v automobile.