Článok z tlače

21.09.2009 14:38

 

EK chce podporiť autá na vodík

Európska komisia (EK) chce podporiť autá na vodík. Vyplýva to z návrhu novej smernice EK. Na jednej strane chce zjednodušiť a zjednotiť získanie povolení pre takéto autá.

BRUSEL - Európska komisia (EK) chce podporiť autá na vodík. Vyplýva to z návrhu novej smernice EK. Na jednej strane chce zjednodušiť a zjednotiť získanie povolení pre takéto autá. Okrem toho plánuje do roku 2013 investovať do ich rozvoja 470 miliónov EUR, v prepočte 15,8 miliardy SKK. Ide o program s názvom Palivové články a spoločná vodíková technologická iniciatíva (Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative), ktorý by mal urýchliť vývoj vodíkových technológií a priviesť ich na takú úroveň, aby sa medzi rokmi 2010 až 2020 mohlo začať s ich komerčným využitím.

 

"Automobilová doprava narastá a zostáva jednou z hlavných príčin ekologických problémov, predovšetkým znečistenia ovzdušia v mestách," uviedol európsky komisár pre podnikanie a priemysel Günter Verheugen. Preto je nevyhnutné, čo najrýchlejšie hľadať alternatívy, ktoré človeku zaistia mobilitu, zároveň sú však neškodné pre okolie a zdravie, dodal Verheugen. Zelení v Európskom parlamente (EP) však tvrdia, že Komisia iba márni svoj čas, keďže táto technológia nebude v dohľadnej dobe životaschopná.

 

Vodík sa v súčasnosti využíva predovšetkým v palivových článkoch. Tieto sú niečo ako malé elektrárne, v ktorých sa vyrába prúd z vodíka a kyslíka. Veľkou prednosťou tejto technológie je jej vysoká účinnosť a ekologickosť. Asi 40 % až 60 % energie vodíka sa premení na elektrický prúd a ako "odpad" zostane čistá voda.

 

Nevýhodou je náročná výroba a skladovanie vodíka. Navyše, ak sa získa z fosílnych palív, ako je ropa alebo plyn, mizne ekologická výhodnosť jeho využívania. Verheugen zdôraznil, že treba zaistiť, aby výroba vodíka neviedla k zvýšeniu škodlivých emisií kysličníka uhličitého. To znamená, že vodík nebude možné získavať z fosílnych energetických zdrojov.

 

Komisia uviedla, že vodíkové autá, ktoré budú pripravené pre trh budú zahrnuté do spoločného systému schvaľovania v rámci Európskej únie určujúceho, ktoré vozidlá spĺňajú požadované štandardy. Tento krok zjednoduší získavanie povolení pre vodíkové vozidlá a zabezpečí jednotné štandardy, ktoré platia v rámci únie.

 

Návrh ešte musí schváliť EP a vlády jednotlivých krajín EÚ. Podľa Verheugena v najbližších 10 rokoch síce neuvidíme na cestách veľa vodíkových áut, ale príde doba, keď tradičné benzínové autá budú nahradené modelmi s nižším objemom emisií. "Auto budúcnosti bude iné ako autá, ktoré poznáme dnes. Nebude ho poháňať ani benzín ani nafta." Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.