Technológia (firma) a stránka na predaj

Bližšie informácie na čísle

0918 040 255

AKCIA - Základný reaktor pre osobné auta so spotrebou do 6l/100km len za 250 €!!!

 

Ako to funguje...??

Vodík / HHO generátor.

Pomocou elektrolýzy bude generátor vyrábať Oxyhydrogen, zmes plynu vodíka a kyslíka v pomere 2:1  rovnaký podiel ako voda. Plyn sa zavedie do nasávania vzduchu do motora. Táto plynná zmes je široko používaná ako čisté spaľovanie z obnoviteľných zdrojov paliva.

 

Výhodnosť inštalácie
  • úspora paliva 20 - 55% a viac podľa prevádzkových podmienok
  • zvýšenie výkonu motora a krútiaceho momentu
  • zníženie škodlivých emisií
  • vyčistenie motora od usadenín
  • zníženie nákladov na údržbu a opravy
  • zvýšenie rýchlosti a akcelerácie
  • rýchla návratnosť investície 
 
 
Oxyhydrogen sa uvedie do teploty vznietenia. Pre koncentrovanú zmes pri atmosférickom tlaku, samovznietenie dochádza asi pri 570 ° C. Minimálna
energia potrebná na zapálenie, ako zmes s iskrou je asi 0,02 millijoules. Po zapálení zmes plynu sa premení na vodnú paru a uvoľňuje obrovské množstvo čistej energie z obnoviteľných zdrojov.  Množstvo tepelnej  energie je nezávislé na spôsobe spaľovania, ale teplota plameňa sa mení. Maximálna teplota asi 2500 °C je dosiahnutá pri spaľovaní v horáku vo zmesi so vzduchom, ako je tomu v prípade spaľovacieho motora, vodná para vytvorená takmer okamžite ochladzuje spaľovacie komory a tak ochladzuje blok motora, ale nie pred zvýšením účinnosti spaľovania fosílnych palív.  Oxyhydrogen zlepšuje emisie a celkovú spotrebu pohonných hmôt u spaľovacích motorov.

 

Väčšina zákazníkov pocíti okamžité a výrazné zlepšenie reakcie vozidla a výkon motora.

 

Vodík zvýši účinnosť motora, teda úsporu pohonných hmôt, zlepší sa ochladzovanie motora a dôjde k výraznému zníženiu emisií. Táto technológia nenahradzuje klasické palivo, zaručuje však jeho výrazne lepšie spaľovanie, čo má za následok zníženia obsahu oxidov vo výfukových plynoch. Zároveň vzniká efekt "Parného čistenia motora" počas jazdy a za niekoľko dní zaznamenáte, že motor beží lepšie a ustáli sa na novej úrovni.

Po inštalácii prístroja je motor tichý a kľudný. Vodík vyrobený z vody, zmení spaľovací cyklus a účinnejšie využije dodávané palivo z pôvodnách 18-25 dosiahneme až 50% účinnosť.

Výsledkom je nielen nižší hluk, ale tiež nižšia vybrácia, čo vedie ku zníženiu napätia v oblasti prenosu, čistí piesty a ventily a celkove sa zlepší chod motora. 

Novinky

Slovenskí vedci riešia nedostatok elektriny

27.12.2009 21:02
  Bratislava - Slovenskí vedci sa podieľajú na výskume, ktorý by mal pomôcť vyriešiť súčasné problémy Európy s nedostatkom elektrickej energie. Už niekoľko desaťročí vyvíjajú odborníci z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) vysoko vodivé materiály - supravodiče. Tie dokážu...

Postavia prvú elektráreň, ktorej palivom bude vodík

27.12.2009 20:41
  Britský energetický koncern BP (British Petroleum) plánuje v spolupráci s ďalšími tromi firmami vybudovať prvú priemyselnú elektráreň, ktorá bude spaľovať vodík. Elektráreň bude postavená v Škótsku a bude produkovať "čistú" elektrickú energiu z existujúcich fosílnych palív. V súčasnosti sa...
Záznamy: 1 - 2 zo 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>